Adviesburo Kleef

Privacyverklaring

Adviesburo Kleef respecteert de privacy van haar prospects, klanten, ex klanten en gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Verwerking persoonsgegevens

Adviesburo Kleef is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 76079651 en gevestigd op de Willem Vliegenlaan 14 in Reuver.

Adviesburo Kleef verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij beginnen met onze dienstverlening aan u en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
  • Het adviseren en bemiddelen in verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen etc.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:

 • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Overige financiële en persoonlijke gegevens
  • Gegevens van lopende financiële producten
  • Bijzondere persoonsgegevens

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq. overeenkomst.

 

Uw rechten 

U heeft recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Adviesburo Kleef gevestigd op de Willem Vliegenlaan 14 in Reuver. Postcode 5953 AM.

Ook kunt u ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Delen met derden

Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegeling functie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere:

 • (Spaar-)banken
  • Schade-experts
  • Juristen
  • Kifid
  • toezichthouders
  • Kredietverstrekkers
  • Hypotheekverstrekkers
  • Pensioenfondsen
  • Notarissen
  • Makelaars en/of taxateurs
  • Andere financieel dienstverleners betrokken bij de door jou gewenste of gevraagde advies- en bemiddelingsdiensten van Adviesburo Kleef.

Dit gebeurt op basis van een contract cq, overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen Adviesburo Kleef. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens

Wij beschermen de door ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun u met ons contact opnemen.

Adviesburo Kleef heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens tegen te gaan. Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url https://adviesburokleef.nl én aan het groene slotje met bedrijfsnaam. Hiermee is de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen. Zo weet je zeker dat je met Adviesburo Kleef te maken hebt en niet met een nep site. Zie je iets anders dan een groen slotje met onze bedrijfsnaam of twijfel je aan de echtheid, klik de site dan weg en waarschuw ons direct via info@adviesburokleef.nl.

De website

Als u het contactformulier op mijn website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.

Cookies

Adviesburo Kleef gebruikt alleen technische en functionele (wordpress cookies) cookies om de website te verbeteren en analytische cookies (google analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Facebook/LinkedIn

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en. Het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer, wij zijn hiervoor dan ook niet aansprakelijk. Lees de privacyverklaringen van Facebook en/of LinkedIn om te lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.

Websites van derden

Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruikt maak.

U heeft een klacht

Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon 0900-2001201

e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

 

Reuver, 2 januari 2020

Advies op maat waarbij je volledig ontzorgt wordt en alles uit handen kunt geven. Of juist zelf zoveel mogelijk doen, maar toch met een ervaren adviseur die je begeleid en helpt met het maken van de juiste keuzes.

Onafhankelijk hypotheekadviseur in de regio Limburg maar werkzaam in het hele land met veel kennis en ervaring over de gehele regio. Onafhankelijk en Transparant

Contact

 

Adviesburo Kleef

06 55695005

info@adviesburokleef.nl